Integritetspolicy

Bli medlem i KFX kandidatnätverk

Ditt medlemskonto

När du skapar ett konto hos KFX blir du en del av vårt medlemsnätverk. Här kan du fritt uppdatera din profil med vilka tjänsteområden du skulle vilja arbeta med, lägga in ditt senaste CV, ditt personliga brev för nuvarande och framtida jobbsökande samt ta del av medlemsförmåner.

Alla ansökningar hanteras fördomsfritt och enligt gällande lagstiftning

Som medlem har du tillgång att söka alla lediga tjänster hos KFX. Självklart följer vi svensk lag och säkerställer att din ansökan hanteras fördomsfritt och varje rekryterare fokuserar på din kompetens och din potential för den tjänst du söker.

Större möjligheter när du blir sökbar för KFX rekryterare

Som medlem får du relevanta jobberbjudanden och har en större chans att bli kontaktad av oss. Om din profil passar en ledig tjänst ringer vi dig direkt, du behöver inte söka tjänsten först. Är den intressant tar vi ett möte och plötsligt har du ett nytt jobb!

Nyhetsbrev med trender & karriärtips

Ett medlemskap hos KFX hjälper dig när du söker jobb och vill vidare i karriären. Vi som jobbar på KFX hjälper dig gärna med tips inom karriär. Vi delar även med oss av trender vi uppmärksammar och nyheter i branschen. Detta dyker upp som nyhetsbrev till din e-post då och då.

HUR ANVÄNDER VI OCH SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER?

DATASKYDDSREGLERING

Alla personuppgifter som vi på KFX får ta del av hanteras i enlighet med gällande Dataskyddsreglering – fram till och med den 24 maj 2018 betyder det Personuppgiftslagen (PUL) och från och med 25 maj 2018 kommer den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla behandling av personuppgifter.

  1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

* KFX avråder dig från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening; uppgifter om hälsa. Vi förbehåller oss därför rätten att utan ditt medgivande radera alla uppgifter av känslig karaktär enligt ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.

  1. Varför och hur använder vi informationen?

Informationen kommer att användas för att:

  1. Med vem delar vi informationen?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med serviceleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syften som nämns ovan. Dessa serviceleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag såsom exempelvis Diskrimineringslagstiftningen eller till Datainspektionen.

  1. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap genom att själv radera din profil hos oss. Du kan som alternativ begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in om dig, inkluderat din profil. I och med att du raderar din profil försvinner all information i våra system.

Observera att det finns ett undantag till komplett radering; om du sökt ett jobb genom oss på KFX så behöver vi spara dina ansökningshandlingar i 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess med hänvisning till Diskrimineringslagstiftningen. Om du raderar din profil inom 24 månader efter genomförd rekryteringsprocess sparas dina handlingar anonymiserade och dolda och kan bara tas fram av Dataskyddsansvarig på KFX. När 24 månader passerats raderas dina uppgifter automatiskt.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle.

Kontakta oss om du har frågor om behandlingen eller vill använda dig av de rättigheter som nämns ovan på mailadress personuppgifter@kfx.se.

Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se för information om hur du ska gå tillväga.

  1. När raderar vi informationen?

Du äger själv de uppgifter som finns registrerade på din profil och kan själv välja att radera delar av informationen eller hela ditt konto.

Har du som medlem inte loggat in eller uppdaterat ditt konto under en tre (3) årsperiod kommer ditt konto automatiskt raderas. Vi kommer att påminna dig kort innan dessa tre (3) år har passerat så du får chansen att uppdatera ditt konto ifall du önskar finnas kvar som medlem.

Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det och vi är inte lagligen skyldiga att behålla informationen. Se undantag som beskrivs i punkt 4 ovan.

  1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är samtliga dotterbolag hos KFX HR-parter.

  1. Ändringar och justeringar

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande Dataskyddslagstiftningen eller ändringar i KFX rutiner, organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.

Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi dock att först förse dig med information och ge dig möjlighet att ta ställning till dessa nya villkor och därefter agera efter egen vilja.

Avtalet om medlemskap i KFX kandidatnätverk gäller till dess att det sägs upp av någon av parterna. Du kan alltid administrera ditt medlemskap vår hemsida där du loggar in med dina privata inloggningsuppgifter.